HIS Hospital Leader ERP

Πληροφοριακό Σύστημα Λογισμικού Διαχείρισης Νοσοκομειακών Μονάδων (H.I.S.)
Image
Το HIS Hospital Leader ERP είναι το προϊόν αιχμής της εταιρείας μας, ο σχεδιασμός του οποίου ξεκίνησε το 1997 και η υλοποίηση τους διήρκεσε περίπου δέκα έτη. Στο διάστημα αυτό η Micro’s Leader Α.Ε. αφενός δημιούργησε τις απαραίτητες τεχνικές υποδομές εκμεταλλευόμενη πάντοτε την τελευταία λέξη της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και αφετέρου, διαθέτοντας την μεγάλη εμπειρία στο χώρο, μελέτησε εξονυχιστικά όλες τις ανάγκες των σύγχρονων μονάδων υγείας και τις ιδιαιτερότητές τους, προκειμένου να υλοποιήσει καινοτόμα προϊόντα (ανοικτής αρχιτεκτονικής) που διακρίνονται για την πληρότητα, την μοντέρνα σχεδίαση, την αμεσότητα, την φιλικότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα.
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης νοσοκομειακών μονάδων (H.I.S.) που έχει αναπτύξει η εταιρεία μας σε πλατφόρμα Windows και σχεσιακή βάση δεδομένων SQL Server και το οποίο ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της μηχανογράφησης μονάδων υγείας, παρέχοντας πλήρη οικονομική, διοικητική και ιατρική πληροφόρηση με τον πλέον παραγωγικό τρόπο καλύπτοντας όλο το φάσμα των ιδιαιτεροτήτων του κλάδου.

Είναι δομημένο σε υποσυστήματα (modules) που εξυπηρετούν τους διάφορους τομείς λειτουργίας, προσφέροντας έτσι την δυνατότητα επιλογής όσων απαιτούνται για τις ανάγκες κάθε μονάδας.

Παρέχει Σύστημα Διαχείρισης και Πληροφόρησης Εργαστηρίων (L.I.S.) και γεφύρωση με οποιοδήποτε τύπο αναλυτή.

Καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του ΕΟΠΥΥ (e-ΔΑΠΥ & όλες τις ηλεκτρονικές υποβολές αυτόματα).

Προσαρμόζεται άμεσα σε κάθε σχετική αλλαγή της νομοθεσίας και των διαδικασιών που επιβάλουν οι παραπάνω υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών, με όσο το δυνατόν αυτόματους και ασφαλείς τρόπους.

Διαθέτει υποσύστημα με εξελιγμένο μηχανισμό προγραμματισμού θεραπειών, καλύπτοντας πληθώρα ιδιαιτεροτήτων για τις ανάγκες των κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Νοσηλείας.

Προσφέρει την μέγιστη δυνατή παραγωγικότητα & αποτελεσματικότητα, εξασφαλίζοντας φιλικότητα στους χρήστες, αφού έχει σχεδιασθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαιτείται ο ελάχιστος δυνατός χρόνος ημερήσιας καταχώρησης δεδομένων, προκειμένου να παράγονται με αυτόματες διαδικασίες όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες.

Συνδέεται με όλες τις γνωστές παραθυρικές λογιστικές εφαρμογές της αγοράς.

Διαθέτει αυτόνομο web υποσύστημα που εξυπηρετεί την απομακρυσμένη on line ενημέρωση (μέσω Smart-phones, Tablets, PCs κλπ) των θεραπόντων ιατρών με τα δεδομένα του ιατρικού φακέλου των ασθενών τους (αποτελέσματα εξετάσεων κλπ).

Τηρεί πιστά τις φορολογικές διατάξεις των Ε.Λ.Π. και εξυπηρετεί μηχανογραφικά τις απαιτήσεις συναφών άλλων υπηρεσιών (Στατιστική Υπηρεσία Υ.Υ.Κ.Α., ΠΟΛ. 1033/2014 Υ.Ο. κ.ά.).

Παρέχει υπηρεσίες άμεσης ενημέρωσης των αρχείων των πελατών με όλες τις μεταβολές του δελτίου τιμών φαρμάκων καθώς και των Κ.Ε.Ν. μέσω διαδικτύου.

Διαθέτει εξειδικευμένα υποσυστήματα για τα εξωτερικά ιατρεία και τις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, που παρέχουν τις δυνατότητες των εφαρμογών Diagnosis Leader και Hemodialysis Leader αντίστοιχα.

Παρέχει ασφάλεια των δεδομένων, δίνοντας προτεραιότητες πρόσβασης στους χρήστες, με βάση τα κριτήρια που ορίζει ο πελάτης, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR compliant).

Το Hospital Leader ERP διατίθενται και σε ειδικές εκδόσεις για κάλυψη ιδιαιτεροτήτων όπως Ν/Ψ κλινικών, μαιευτηρίων, ειδικών κλινικών, κλπ.