Το πρώτο προϊόν της εταιρείας μας (Micro's Clinic) που εξυπηρετούσε την οικονομική και διοικητική μηχανοργάνωση των κλινικών, μετά από ένα επιτυχημένο ιστορικό εικοσαετή κύκλο, έδωσε την σκυτάλη το 2006 σε μια πρωτοποριακή για την εποχή σειρά προϊόντων, η οποία μέχρι και σήμερα καταφέρνει να είναι ότι πιο καινοτόμο έχει να δείξει ο χώρος, ενσωματώνοντας όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες και παρέχοντας υπηρεσίες που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των πλέον σύγχρονων μεγάλων μονάδων υγείας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η κορωνίδα της εταιρείας είναι το H.I.SHospital Leader ERP που προσφέρει ολοκληρωμένη οικονομική, διοικητική και ιατρική πληροφόρηση σε νοσοκομειακές μονάδες καλύπτοντας όλο το φάσμα των ιδιαιτεροτήτων. Το Diagnosis Leader είναι η πιο ολοκληρωμένη λύση για μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, το Hemodialysis Leader αποτελεί το ιδανικό σύστημα διαχείρισης για μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης και τεχνητού νεφρού, ενώ το Therapy Leader απευθύνεται στα κέντρα αποκατάστασης. Όλες οι εφαρμογές μας είναι γεφυρωμένες με την online πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, έτσι ώστε όλες οι συναλλαγές με τον κρατικό ασφαλιστικό φορέα να γίνονται σχεδόν αυτόματα, ενώ συνδέονται on line και με όλες τις λογιστικές εφαρμογές της αγοράς. Επιπλέον είναι πλήρως παραμετροποιήσιμες, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε πελάτη, σύμφωνα με τις ανάγκες του, να επιλέξει μέσα από μία πληθώρα υποσυστημάτων όπως αυτά της Αποθήκης, του Συνταγολογίου, του Ιατρικού Φακέλου, του L.I.S (Laboratory Information System), των Αλλοδαπών Ασφαλειών, εκτυπωτικών καρτών, ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πολλών ακόμα.

Η Micros Leader Α.Ε. συνεχώς εκσυγχρονίζει τα προϊόντα της ακολουθώντας πιστά τις εξελίξεις στην τεχνολογία και τις ανάγκες του κλάδου, προκειμένου αυτά να είναι πάντοτε πρωτοπόρα και καινοτόμα. Με γνώμονα αυτό και αξιοποιώντας την εμπειρία μας από την πολυετή επιτυχημένη χρήση των παραπάνω εφαρμογών, η Micros Leader Α.Ε. έχει αναπτύξει μία νέα σειρά των παραπάνω εφαρμογών που φέρει το διακριτικό Plus (H.I.S Hospital Leader Plus ERPDiagnosis LeaderPlusHemodialysis Leader PlusTherapy Leader Plus), η οποίο απευθύνεται κυρίως σε ομίλους εταιρειών και σε επιχειρήσεις με πολλά υποκαταστήματα, αλλά και για την εξωστρέφεια προς τις αγορές του εξωτερικού.

Για εμάς εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και αυτό είναι και το κίνητρό μας για να μην επαναπαυόμαστε και να εξελισσόμαστε διαρκώς.