Η Micro’s Leader Α.Ε.

Ιδρύθηκε το 1985 από τον οικονομολόγο – αναλυτή κ. Σταύρο Κυριαζίδη* με κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού στο χώρο της υγείας. 
Αναπτύσσει εφαρμογές αποκλειστικά για την ιατρική, οικονομική και διοικητική διαχείριση νοσηλευτικών και διαγνωστικών ιατρικών μονάδων, οι οποίες συνεχώς εξελίσσονται, καλύπτοντας σήμερα το σύνολο των απαιτήσεων των πλέον οργανωμένων μονάδων του χώρου ανεξαρτήτως μεγέθους.

*Ο ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Micro’s Leader Α.Ε., Σταύρος Κυριαζίδης, είχε διατελέσει Προϊστάμενος Λογιστηρίου και μηχανογράφησης από το 1976 έως το 1981 στη μεγαλύτερη ιδιωτική νοσηλευτική εταιρεία Δ.Θ.Κ.Α. "ΥΓΕΙΑ" Α.Ε., καθώς και οργανωτής και σύμβουλος άλλων μεγάλων νοσηλευτικών μονάδων.

Όλα αυτά τα χρόνια κατέχει δεσπόζουσα θέση στον κλάδο της μηχανοργάνωσης ιδιωτικών μονάδων υγείας.

Η πολυετής εμπειρία των στελεχών, το επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό που παρέχει συνεχή και άμεση υποστήριξη, το εύρος των αναγκών που καλύπτουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας, η διαρκής εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας και το συνεχώς αυξανόμενο πελατολόγιο μας είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν από τους ανταγωνιστές.
Ενδεικτικό της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας είναι ότι ειδικά στον κλάδο των ιδιωτικών κλινικών, κατέχει την πρώτη θέση στην παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομειακής διαχείρισης, με εξ' ολοκλήρου δικής της ανάπτυξης εφαρμογές λογισμικού, το σύνολο των οποίων είναι πολυγλωσσικές. Αυτό τις κάνει κατάλληλες να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις ακόμα και πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Πληρότητα, Μοντέρνα σχεδίαση, Αμεσότητα.

Όλες οι εφαρμογές της Micro’s Leader Α.Ε. διακρίνονται για την πληρότητα, την μοντέρνα σχεδίαση, την αμεσότητα, την φιλικότητα, την ασφάλεια, την ταχύτητα ενημέρωσης και τους πολλαπλούς προληπτικούς ελέγχους που ενσωματώνουν.
Όλα τα προϊόντα είναι αρθρωτά δομημένα και παραμετροποιήσιμα, παρέχοντας ένα πλήθος υποσυστημάτων, ώστε να καλύπτουν αποτελεσματικότερα τις ποικίλες μορφές λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών υγείας ανεξαρτήτου μεγέθους.

Εξέλιξη

Σήμερα η εταιρεία πιστή στις αρχές της για συνεχή εξέλιξη και βελτίωση αναπτύσσει νέα εργαλεία λογισμικού που εκμεταλλεύονται τις σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και το διαδίκτυο (Internet) σε συνδυασμό με τις δυνατότητες των Smartphones, Tablets κ.α. για παροχή άμεσης, εύκολης, ασφαλούς απομακρυσμένης on line πληροφόρησης, τα οποία ήδη ενσωματώνει στις νέες εκδόσεις.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια και η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας αποτελεί πρωταρχικό στόχο και σημείο αναφοράς για την Micro’s Leader Α.Ε. Αυτός είναι και ο λόγος που τα τελευταία χρόνια εφαρμόζουμε ένα Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα για την ποιότητα των παροχών μας και την ασφάλεια της πληροφορίας που διαχειρίζονται οι εφαρμογές μας, πιστοποιημένο από την DQS Hellas Ltd. με ISO/IEC 9001 και ISO/IEC 27001.