Συνεργασία με το ιδιωτικό νοσοκομείο "Creta InterClinic" του ομίλου HHG

 Η Micro's Leader με μεγάλη χαρά ανακοινώνει ότι το σύγχρονο ιδιωτικό νοσοκομείο "Creta InterClinic" προχωράει στην αναβάθμιση της υπάρχουσας εφαρμογής μας Hospital Leader HIS στη νέα καινοτόμα σειρά "Plus" για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του, ανανεώνοντας έτσι την πολυετή εμπιστοσύνη που μας δείχνει.

          Η αναβάθμιση καλύπτει όλο το φάσμα της μέχρι τώρα λειτουργίας του νοσοκομείου στο κομμάτι των νοσηλειών, των πρωτοβάθμιων περιστατικών, της επεξεργασίας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων (LIS system), τον έλεγχο των αποθηκών φαρμάκων και υλικών καθώς και την προσθήκη νέων δυνατοτήτων της νέας σειράς "Plus" όπως είναι η διαχείριση ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου και η παρακολούθηση και καταγραφή των νοσηλευτικών μετρήσεων απομακρυσμένα μέσω tablet από το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό κ.α. Επιπλέον η ενσωμάτωση πλήθους αυτοματοποιημένων διαδικασιών στην καθημερινή καταχώρηση και η άμεση διασύνδεση με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και εφαρμογές τρίτων (ΕΟΠΥΥ, ΗΔΙΚΑ, ΑΑΔΕ, LIS systems, PACS systems, εφαρμογές λογιστικής, κτλ) καθιστούν το Hospital Leader "Plus" HIS τη βέλτιστη λύση για τη διαχείριση μιας νοσοκομειακής μονάδας.

Το Creta InterClinic είναι από τα πλέον πρωτοπόρα περιφερειακά ιδιωτικά θεραπευτήρια παρέχοντας μέσω των επενδύσεων του σε καινοτόμο εξοπλισμό σύγχρονες υπηρεσίες. Απόδειξη αυτού είναι η εξαγορά του από το Hellenic Healthcare Group (HHG) και η ενσωμάτωση του στον όμιλο. Το HHG, που ανήκει στο αμερικανικό fund CVC Capital Partners, αυτή τη στιγμή κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των ιδιωτικών θεραπευτηρίων της χώρας έχοντας ύπο την ομπρέλα του το Υγεία, το Metropolitan Hospital, το Metropolitan General, τα μαιευτήρια Μητέρα και Λητώ και φυσικά το Creta InterClinc. Το CVC Capital Partners αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς ιδιωτικών κεφαλαίων παγκοσμίως με σημαντική εξειδίκευση στο νοσοκομειακό κλάδο.

          Με βάση όλα τα παραπάνω η επιλογή των εφαρμογών και των υπηρεσιών της Micro's Leader  από τον μεγαλύτερο ιδιωτικό όμιλο παροχής υπηρεσιών υγείας της χώρας για την κάλυψη των αναγκών του Creta InterClinic αποτελεί τιμή για εμάς και μας δίνει ηθική ικανοποίηση για τα καινοτόμα προϊόντα και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που προσφέρουμε.