Διασύνδεση με Εθνικο Μητρώο Ασθενών Covid-19

Η Micro's Leader έχει υλοποιήσει διασύνδεση μέσω API με την ΗΔΙΚΑ για το Εθνικό Μητρώο Ασθενών Covid-19. Πλέον η ανάκτηση των παραπεμπτικών, η δημιουργία των ασθενών και του περιστατικού καθώς και η αποστολή των αποτελεσμάτων τους γίνονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αποκλειστικά μέσα από τις εφαρμογές μας και χωρίς να απαιτείται η είσοδος στο eprescription.gr