Η συνεργασία σας με την Micro’s Leader Α.Ε. δεν σταματά με την ολοκλήρωση της πώλησης.

Για εμάς εκεί αρχίζει η θεμελίωση μιας πραγματικής σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας μαζί σας. Σας παρέχουμε αξιόπιστη και αδιάκοπη υποστήριξη, από το έμπειρο, επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό μας, είτε μέσω συνεχών ενημερώσεων των νέων εκδόσεων των εφαρμογών μας, είτε μέσω της άμεσης επικοινωνίας με τους τεχνικούς-συμβούλους μας, οι οποίοι βρίσκονται πάντα στη διάθεσή σας και ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε πιθανή δυσκολία που θα αντιμετωπίσετε.
Για το τεχνικό μας τμήμα:

e-mail

support@microsleader.gr

phone

+30 2108644406

+30 2108622050

+30 2108644464

+30 2108651173

Image

Αιτών / Ενδιαφερόμενος:*
E-mail:*
Ticket Number:
Τμήμα:
Προϊόν:
Περιγράψτε αναλυτικά το αίτημα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό:*
Επισύναψε αρχείο:

Εργαλεία υποστήριξης

Image