Συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ "Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας"

Η Micro's Leader Α.Ε. στοχεύοντας στην συνέχιση της δυναμικής παρουσίας στην ελληνική αγορά με την ταυτόχρονη  είσοδός της σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές επενδύει σημαντικά στην ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής και την καινοτομία.

Σε αυτό το πλαίσιο η Micro’s Leader Α.Ε. συμμετέχει στο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ "Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας" μαζί με άλλες εταιρείες υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Τεχνολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο "Hellenic Digital Health Cluster”. Έτσι πλέον η Micro’s Leader A.E. εντάσσεται μεταξύ των επιχειρήσεων που δημιουργούν καινοτόμα έργα έρευνας και τεχνολογίας εγκεκριμένα από την Γ.Γ.Ε.Κ. συμμετέχοντας και αυτή στό όραμα του να καταστήσουμε την Ελλάδα μεταξύ των πρωτοπόρων παγκοσμίως στην καινοτομία στην χώρο της Ψηφιακής Υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Micro’s Leader Α.Ε. και τα προιοντα της επισκεφτείτε το www.microsleader.gr