Δελτίο τύπου για τα 36 χρόνια της Micro's Leader

36 Χρόνια στο Χώρο της Πληροφορικής για την Υγεία.

Στις 29 Μαίου 2021 η Micro’s Leader A.E. συμπλήρωσε αισίως 36 χρόνια σταθερής επιτυχημένης πορείας στη ελληνική αγορά στον χώρο της πληροφορικής της υγείας και συγκαταλέγεται στις ελάχιστες εταιρείες του κλάδου με την μεγαλύτερη βιωσιμότητα.

Η Micro’s Leader A.E. ιδρύθηκε το 1985 με κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού στο χώρο της υγείας και όλα αυτά τα χρόνια κατέχει δεσπόζουσα θέση στον κλάδο των ιδιωτικών μονάδων υγείας.

Η ασφάλεια και η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί πρωταρχικό στόχο και σημείο αναφοράς για την Micro’s Leader Α.Ε. Αυτός είναι και ο λόγος που τα τελευταία χρόνια εφαρμόζει ένα Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα για την ποιότητα των παροχών της και την ασφάλεια της πληροφορίας που διαχειρίζονται οι εφαρμογές, πιστοποιημένο από την DQS με ISO/IEC 9001 και ISO/IEC 27001.

Στο πλαίσιο της καινοτομίας η Micro’s Leader Α.Ε. συμμετέχει σήμερα στο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ "Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας" μαζί με άλλες εταιρείες υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Τεχνολογικών Ερευνών με τίτλο "Hellenic Digital Health Cluster” αναπτύσσοντας εξειδικευμένη νέα εφαρμογή λογισμικού για μονάδες υγείας.

Η Micros Leader Α.Ε. συμμετέχει ως ενεργό μέλος του “Ε.Σ.Π.Υ.” καθώς και του HL7 Hellas.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Micros Leader Α.Ε. και τα προϊόντα της επισκεφτείτε το www.microsleader.gr.