Νέα συνεργασία

Η Micro's Leader ανακοινώνει τη νέα της συνεργασία με την μαιευτική & γυναικολογική κλινική "Epicurus Clinic" που έχει έδρα τα Ιωάννινα. Χαιρόμαστε που ακόμα μία επιχείρηση στον τομέα της υγείας εμπιστεύεται την πολυετή μας εμπειρία στο χώρο, τα καινοτόμα προϊόντα και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που παρέχουμε.

Δελτίο τύπου HDHC

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

healthtech1__________

Ολοκληρώθηκε η σύσταση του νέου συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας Hellenic Digital Health Cluster (HDHC)

Αθήνα, 15/06/2021

Ολοκληρώθηκε η σύσταση της εταιρείας «Hellenic Digital Health Cluster (HDHC)», της νέας δυναμικής πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και 20 καινοτόμων ελληνικών εταιρειών που φιλοδοξεί να εντάξει την Ελλάδα ανάμεσα στις κυρίαρχες χώρες στον τομέα της ψηφιακής υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από το Κέντρο Εφαρμογών & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Πρόκειται για έναν συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας, που συγκεντρώνει τους πιο σημαντικούς επιχειρηματικούς φορείς του τομέα της ψηφιακής υγείας στην Ελλάδα στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή τους, στην ενίσχυση των δυνατοτήτων τους στην καινοτομία, και στην εξωστρέφειά τους. Όραμα της εταιρείας που δημιουργήθηκε, είναι η ενδυνάμωση του ελληνικού οικοσυστήματος ψηφιακής υγείας, ώστε να ενταχθεί η Ελλάδα μέσα στην επόμενη 10ετία ανάμεσα στις κυρίαρχες χώρες στον τομέα της ψηφιακής υγείας σε διεθνές επίπεδο.

Στην HDHC συμμετέχουν, ως μέτοχοι, 20 καινοτόμες και δυναμικές εταιρείες και το ΙΤΕ:

 • Athens Eye Hospital
 • BIOEMISSION TECHNOLOGY SOLUTIONS
 • CAPEMED
 • Cognitive Innovations
 • COMPUTER SOLUTIONS
 • E TRIKALA
 • EYE PCR
 • Gnomon INFORMATICS
 • HEALTHINK
 • HERADO
 • IKNOWHOW
 • JOIST
 • MED.I.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • MICRO'S LEADER
 • NEUROLINGO
 • PDNEUROTECHNOLOGY
 • PRIME MD
 • RΕΑ – Maternity Hospital
 • Sibasoft
 • TRAQBEAT TECHNOLOGIES

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ιδρύθηκε το 1983 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας, με διεθνή αναγνώριση και προσωπικό υψηλών δεξιοτήτων. Εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το Ίδρυμα επικεντρώνεται σε νέες διατμηματικές ερευνητικές κατευθύνσεις μεγάλου επιστημονικού, κοινωνικού και   ενδιαφέροντος και υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως: Επιστήμη Λέιζερ και Φωτονικής, Μικρο/Νανο-ηλεκτρονική, Προηγμένα Υλικά, Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Βιοτεχνολογία, Πληροφορική, Βιοπληροφορική, Ιατρική Ακριβείας, Βιολογία Συστημάτων, Ρομποτική, Τηλεπικοινωνίες, Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά, Χημική Μηχανική, Ενέργεια, Περιβάλλον, Κοινωνικές Επιστήμες, Αστροφυσική και Αστρονομία. Το ITE  αποτελείται από 8 Ερευνητικά Ινστιτούτα. Η έδρα και η Κεντρική του Διεύθυνση βρίσκονται στο Ηράκλειο.

Βασικοί στόχοι της HDHC είναι:

 • Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων,
 • Η προώθηση της δικτύωσης στον τομέα της ψηφιακής υγείας,
 • Η διασύνδεση με ελληνικούς και διεθνείς χρηματοδοτικούς φορείς,
 • Η προώθηση συνεργειών με άλλους συνεργατικούς σχηματισμούς,
 • Η προώθηση κοινών θέσεων με γνώμονα την θεσμική ισχυροποίηση και αύξηση κονδυλιών για το οικοσύστημα της ψηφιακής υγείας.

Οι κυριότερες προσφερόμενες υπηρεσίες της HDHC τόσο προς τα μέλη, όσο και προς το ελληνικό οικοσύστημα ευρύτερα, στοχεύουν στην ενίσχυση της δικτύωσης, της εξωστρέφειας και της επιχειρηματικότητας αυτών, καθώς και στη συμβουλευτική προς ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ψηφιακής υγείας.

Η πρωτοβουλία συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.

Ο δικτυακός τόπος της HDHC, http://hdhc.gr, αποτελεί την πύλη ενημέρωσης του κοινού και των ενδιαφερόμενων μερών, σχετικά με την ταυτότητα, το όραμα και τους στόχους του συνεργατικού σχηματισμού, ενώ παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα σε νέους εταίρους και συνεργάτες, να επικοινωνήσουν με την HDHC και να ενταχθούν σε αυτόν τον νέο, δυναμικό και εξωστρεφή συνεργατικό σχηματισμό, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο, στην ενδυνάμωση του ελληνικού οικοσυστήματος ψηφιακής υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες:

hdhc@praxinetwork.gr; ehealth@ics.forth.gr | Τηλ.: 210 – 3607690 | www.hdhc.gr

…………………...…………………..…………………..…………………

Ο Ελληνικός Συνεργατικός Σχηματισμός Ψηφιακής Υγείας – HDHC ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2021, με έδρα στην Αθήνα, αποτελώντας τη νέα δυναμική πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας που φιλοδοξεί να εντάξει την Ελλάδα ανάμεσα στις κυρίαρχες χώρες στον τομέα της ψηφιακής υγείας σε διεθνές επίπεδο.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ "Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας"

Η Micro's Leader Α.Ε. στοχεύοντας στην συνέχιση της δυναμικής παρουσίας στην ελληνική αγορά με την ταυτόχρονη  είσοδός της σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές επενδύει σημαντικά στην ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής και την καινοτομία.

Σε αυτό το πλαίσιο η Micro’s Leader Α.Ε. συμμετέχει στο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ "Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας" μαζί με άλλες εταιρείες υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Τεχνολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο "Hellenic Digital Health Cluster”. Έτσι πλέον η Micro’s Leader A.E. εντάσσεται μεταξύ των επιχειρήσεων που δημιουργούν καινοτόμα έργα έρευνας και τεχνολογίας εγκεκριμένα από την Γ.Γ.Ε.Κ. συμμετέχοντας και αυτή στό όραμα του να καταστήσουμε την Ελλάδα μεταξύ των πρωτοπόρων παγκοσμίως στην καινοτομία στην χώρο της Ψηφιακής Υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Micro’s Leader Α.Ε. και τα προιοντα της επισκεφτείτε το www.microsleader.gr

Δελτίο τύπου για τα 36 χρόνια της Micro's Leader

36 Χρόνια στο Χώρο της Πληροφορικής για την Υγεία.

Στις 29 Μαίου 2021 η Micro’s Leader A.E. συμπλήρωσε αισίως 36 χρόνια σταθερής επιτυχημένης πορείας στη ελληνική αγορά στον χώρο της πληροφορικής της υγείας και συγκαταλέγεται στις ελάχιστες εταιρείες του κλάδου με την μεγαλύτερη βιωσιμότητα.

Η Micro’s Leader A.E. ιδρύθηκε το 1985 με κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού στο χώρο της υγείας και όλα αυτά τα χρόνια κατέχει δεσπόζουσα θέση στον κλάδο των ιδιωτικών μονάδων υγείας.

Η ασφάλεια και η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί πρωταρχικό στόχο και σημείο αναφοράς για την Micro’s Leader Α.Ε. Αυτός είναι και ο λόγος που τα τελευταία χρόνια εφαρμόζει ένα Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα για την ποιότητα των παροχών της και την ασφάλεια της πληροφορίας που διαχειρίζονται οι εφαρμογές, πιστοποιημένο από την DQS με ISO/IEC 9001 και ISO/IEC 27001.

Στο πλαίσιο της καινοτομίας η Micro’s Leader Α.Ε. συμμετέχει σήμερα στο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ "Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας" μαζί με άλλες εταιρείες υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Τεχνολογικών Ερευνών με τίτλο "Hellenic Digital Health Cluster” αναπτύσσοντας εξειδικευμένη νέα εφαρμογή λογισμικού για μονάδες υγείας.

Η Micros Leader Α.Ε. συμμετέχει ως ενεργό μέλος του “Ε.Σ.Π.Υ.” καθώς και του HL7 Hellas.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Micros Leader Α.Ε. και τα προϊόντα της επισκεφτείτε το www.microsleader.gr.

Εξειδικευμένη έκδοση για κέντρα μοριακών και γενετικών αναλύσεων

Η Micro’s Leader Α.Ε., στη νέα σειρά Plus έχει αναπτύξει μια έκδοση εξειδικευμένη για κέντρα μοριακών και γενετικών αναλύσεων, έπειτα από πολύμηνες μελέτες των αναγκών των συγκεκριμένων μονάδων. 
 
Με τη συγκεκριμένη έκδοση επιτυγχάνεται:

 

η άμεση καταχώρηση των δειγμάτων από την γραμματεία

 - η εύκολη διαχείριση τους από το εργαστήριο μέσω των αυτοματισμών που ενσωματώνονται με βάση την κατάσταση που βρίσκεται η κάθε εξέταση τη δεδομένη στιγμή (SET UP, HARVEST, κτλ)

 • - η μαζική εκτύπωση ή αποστολή των αποτελεσμάτων κρυπτογραφημένα στους ασθενείς και τους ιατρούς μόλις ολοκληρωθούν οι εξετάσεις (εργαστηριακά και γνωματεύσεις)
 • - έλεγχος καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας των δειγμάτων με εξειδικευμένες εκτυπώσεις
 • - ανάκτηση και εκτέλεση παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ με ένα κουμπί
 • - μαζική εκτέλεση παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ
 • - διασύνδεση με ΗΔΙΚΑ
 • - γεφύρωση με εργαστηριακούς αναλυτές, διαχείριση εργαστηριακών αποτελεσμάτων (καταχώρηση, έλεγχος, εκτύπωση και αποστολή με email), κ.α., μέσω του LIS (Laboratory Information System)
 • - η επεξεργασία των εργαστηριακών εξετάσεων από αναλυτή οποιουδήποτε καταστήματος του ομίλου χωρίς την παρέμβαση τρίτης εφαρμογής για διασύνδεση
 • - η εύκολη διαχείριση ραντεβού με το αντίστοιχο εξελιγμένο υποσύστημα
 • - δυνατότητα αποστολής SMS για ενημέρωση ασθενών & ιατρών

Η νέα αυτή έκδοση χρησιμοποιείται ήδη από πελάτες μας όπως:

 • - Access To Genome (6 καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βελιγράδι)
 • - Βιοπαθολογική (2 καταστήματα)
 • - Experiment (2 καταστήματα)
 • - Genediagnosis
Θα χαρούμε να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία και να σας παρουσιάσουμε την εφαρμογή μας, ωστε να διαπιστώσετε στην πράξη τα πλεονεκτήματα που δύναται να αποφέρει στην επιχείρησή σας.

Νέα συνεργασία

Η Micro's Leader ανακοινώνει τη νέα της συνεργασία με τo Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο "GeneDiagnosis". Ακόμα μία εγκατάσταση της νέας σειράς εφαρμογών Plus που ενσωματώνει εξειδικευμένο module διαχείρισης σταδίων μοριακών εξετάσεων και εύκολη καταχώρηση γνωματέυσεων και αποστολή αυτών με κρυπτογραφημένο email σε ασθενείς και ιατρούς. Άλλη μία επιχείρηση στον τομέα της υγείας εμπιστεύεται την πολυετή μας εμπειρία στο χώρο, τα καινοτόμα προϊόντα και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που παρέχουμε.

Διασύνδεση με Εθνικο Μητρώο Ασθενών Covid-19

Η Micro's Leader έχει υλοποιήσει διασύνδεση μέσω API με την ΗΔΙΚΑ για το Εθνικό Μητρώο Ασθενών Covid-19. Πλέον η ανάκτηση των παραπεμπτικών, η δημιουργία των ασθενών και του περιστατικού καθώς και η αποστολή των αποτελεσμάτων τους γίνονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αποκλειστικά μέσα από τις εφαρμογές μας και χωρίς να απαιτείται η είσοδος στο eprescription.gr

Νέα συνεργασία με το Κέντρο Μοριακής Διαγνωστικής & Βιοτεχνολογίας "Experiment"

Η Micro's Leader ανακοινώνει τη νέα της συνεργασία με τo Κέντρο Μοριακής Διαγνωστικής & Βιοτεχνολογίας "Experiment". Επιλέχθηκε η νέα σειρά εφαρμογών Plus που ενσωματώνει εξειδικευμένο module διαχείρισης σταδίων μοριακών εξετάσεων και εύκολη καταχώρηση γνωματέυσεων και αποστολή αυτών με κρυπτογραφημένο email σε ασθενείς και ιατρούς. Άλλη μία επιχείρηση στον τομέα της υγείας εμπιστεύεται την πολυετή μας εμπειρία στο χώρο, τα καινοτόμα προϊόντα και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που παρέχουμε.

Νέα συνεργασία με Νεφρολογικό Κέντρο Σπάρτης

Η Micro's Leader ανακοινώνει τη νέα της συνεργασία με τo Νεφρολογικό Κέντρο Σπάρτης. Άλλη μία επιχείρηση στον τομέα της υγείας εμπιστεύεται την πολυετή μας εμπειρία στο χώρο, τα καινοτόμα προϊόντα και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που παρέχουμε.

Δυνατότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Πλέον οι νέες εκδόσεις όλων των εφαρμογών της Micro’s Leader διαθέτουν δυνατότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μέσω της εφαρμογής eInvoicing SP του πιστοποιημένου παρόχου SoftOne, προκειμένου να είναι myData compliant. Η εταιρεία μας κατάφερε να είναι η πρώτη που ολοκλήρωσε την συγκεκριμένη διασύνδεση, εξαιτίας της πολυετούς συνεργασίας μας με τον πάροχο SoftOne, της πρώτης εταιρείας που εφάρμοσε την ηλεκτρονική τιμολόγηση στην Ελλάδα.