Ελληνικά 
 
Lost Password?
Products
Since 1987, the products of Micro’s Leader SA are almost exclusively addressed to the healthcare sector.

The company offers a new series of products since 2006, developed in the Microsoft Windows platform with a relational Microsoft SQL Server database; the flagship is “Hospital Leader ERP”, which offers integrated financial, administrative and medical information to hospital units and covers the whole spectrum of specialized needs.

img_products_02

Designing of the new products started in 1997 and took at least ten years to complete. During this period, Micro’s Leader created the necessary technical infrastructure, always taking advantage of the latest developments in digital technology and taping on its vast experience in the field, it closely studied all needs of modern healthcare units and their particularities in order to implement cutting edge products (open architecture) that are distinguished for being comprehensive, of modern design, immediate, user friendly, safe and efficient, modular and parameterized so they can be more efficiently applied to the various functions of healthcare units regardless of size.

Micro’s Leader continuously updates its products, following closely the development of technology and the needs of the sector so that its products are always pioneering and beyond competition.
 
News
There are no translations available

Η Micro's Leader Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά το πρότυπο EN ISO 27001:2013 και Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

 Σύμβουλοι Εφαρμογής: Define Solutions

 

iso-logo.png

dqs.jpg

 
There are no translations available

Το Υποσύστημα ΜΤΝ - ΜΧΑ του HIS Hospital Leader ERP και οι εφαρμογές Hemodialysis Leader και Hemodialysis e-ΕΟΠΥΥ ενσωματώνουν πλέον την δυνατότητας της Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης της Αναγγελίας Συνεδρίας Αιμοκάθαρσης και της Γνωμάτευσης Αιμακάθαρσης τόσο μεμονομένα όσο και μαζικά ανά βάρδια.