Ελληνικά 
 
Lost Password?
History
The Company MICRO'S LEADER SA was founded in 1985 by experienced scientists and IT technicians and its main objective is to develop specialized software, especially oriented towards healthcare.

MICRO'S LEADER SA, is today among the very few software development companies that have survived in the Greek market for such a long period and this is the result of the quality of its specialized products and services but also the spirit of cooperation and love for the object that prevails among its experienced, excellent human resources.

The main founder of the company is Stavros Kyrizidis, economist / analyst, who was the head of accounting and IT of the ultra modern hospital Hygeia SA, from 1976 to 1981 and then organization consultant of large medical units.

Taking advantage of the experience and special expertise of its founder, MICRO'S LEADER SA begun in 1987, when micro processor technology started to mature, to develop software applications almost exclusively for management of healthcare and diagnostic medical centers (Micro's Clinic /1-2-3) that with constant development today cover almost the whole spectrum of IT requirements ("Hospital Leader ERP") of the most organized units in the sector, regardless of size.

An indication of the quality of products and services the company provides in the healthcare sector is that especially in the private clinic sector, our company indisputably holds the leading position as a provider of integrated hospital management IT systems with software applications exclusively developed in house.

The new software products ("Hospital Leader ERP" etc. ) are multilingual and addressed beyond the borders of our country; it is already installed in a healthcare center in Bulgaria. They can also satisfy the requirements of multinational enterprises, where each User can use the same database in the language of his choice.

The company today develops new software tools already incorporated in the new versions taking advantage of modern telecommunications and internet technologies in conjunction with Smartphones, PDA's etc., for the provision of immediate, easy and safe information regardless of distance.

MICRO'S LEADER SA products are distinguished for being comprehensive, of modern design, immediate, user friendly, for providing safe and speedy information and for the multiple prevention controls they incorporate.

All products are modular and parameterized in order to cover more efficiently the multiple functions of healthcare enterprises and organizations regardless of size.

Over the last years, the company is developing Client/Server applications in a graphic environment (GUI) with cutting edge technologies and the most modern professional 4th generation programming languages for WINDOWS operating systems and relational SQL SERVER database with remote management capability through the WEB (e.g. "Hospital Leader ERP" etc.).
 
News
There are no translations available

Η Micro's Leader Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά το πρότυπο EN ISO 27001:2013 και Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

 Σύμβουλοι Εφαρμογής: Define Solutions

 

iso-logo.png

dqs.jpg

 
There are no translations available

Το Υποσύστημα ΜΤΝ - ΜΧΑ του HIS Hospital Leader ERP και οι εφαρμογές Hemodialysis Leader και Hemodialysis e-ΕΟΠΥΥ ενσωματώνουν πλέον την δυνατότητας της Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης της Αναγγελίας Συνεδρίας Αιμοκάθαρσης και της Γνωμάτευσης Αιμακάθαρσης τόσο μεμονομένα όσο και μαζικά ανά βάρδια.