ΕΟΠΥΥ

Οι εφαρμογές μας καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις του ΕΟΠΥΥ όπως το e-ΔΑΠΥ, όλες τις ηλεκτρονικές υποβολές, την αυτόματη καταχώρηση παραπεμπτικών, τις αναγγελίες αιμοκαθάρσεων