ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η συνεργασία μας δεν σταματά με την ολοκλήρωση της πώλησης. Για εμάς εκεί αρχίζει η θεμελίωση μιας πραγματικής σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας μαζί σας. Σας παρέχουμε αξιόπιστη και αδιάκοπη υποστήριξη, από το έμπειρο, επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό μας, είτε μέσω συνεχών ενημερώσεων των νέων εκδόσεων των εφαρμογών μας, είτε μέσω της άμεσης επικοινωνίας με τους τεχνικούς-συμβούλους μας, οι οποίοι βρίσκονται πάντα στη διάθεσή σας και ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε πιθανή δυσκολία που θα αντιμετωπίσετε.