Θέση εργασίας: Πωλητής για συνεργασία

Η εταιρεία Micro’s Leader Α.Ε. , η οποία εξειδικεύεται επί 35ετία στην ανάπτυξη εφαρμογών μηχανοργάνωσης ιδιωτικών μονάδων υγείας, ζητεί πωλητή για συνεργασία.

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Εμπειρία στην πώληση εφαρμογών λογισμικού διαχείρισης κλινικών, πολυϊατρείων, μονάδων νεφρού, Κ.Α.Α., κτλ
  2. Ικανότητες διαπραγμάτευσης με μεγάλη ευχέρεια στον προφορικό λόγο και ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας με τους πελάτες
  3. Κοινωνικότητα, εξωστρέφεια και ευχάριστη προσωπικότητα
  4. Άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των πελατών και των αναγκών τους
  5. Υπευθυνότητα και συνέπεια
  6. Ικανότητα συνεργασίας μέσα σε μια ομάδα
  7. Γνώση της τεχνολογίας και συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων στον συγκεκριμένο τομέα
  8. Δυνατότητα ταξιδιών

Τα βιογραφικά αποστέλλονται στο email: hr@microsleader.gr ή μέσα από τη φόρμα στο site μας από εδώ.