ΕΟΠΥΥ

Η σύμβση παροχής νοσοκομειακής περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τις Ιδιωτικές Κλινικές προβλέπει και τα ακόλουθα:

1. Την μηνιαία υποβολή των λογαριασμών κ.ά. σε ηλεκτρονική μορφή που αποτελεί προϋπόθεση για την εξόφληση εντός 60 ημερών.

2. Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των παρεχομένων υπηρεσιών.

3. Εντός έτους από την έναρξη της σύμβασης, προσκόμιση πιστοποιητικού ποιότητας.