Ηλεκτρονική Αναγγελία Συνεδρίας Αιμοκάθαρσης

Το Υποσύστημα ΜΤΝ - ΜΧΑ του HIS Hospital Leader ERP και οι εφαρμογές Hemodialysis Leader και Hemodialysis e-ΕΟΠΥΥ ενσωματώνουν πλέον την δυνατότητας της Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης της Αναγγελίας Συνεδρίας Αιμοκάθαρσης και της Γνωμάτευσης Αιμακάθαρσης τόσο μεμονομένα όσο και μαζικά ανά βάρδια.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 27001

Η Micro's Leader Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά το πρότυπο EN ISO 27001:2013 και Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

eΔΑΠΥ

Ανακοινώθηκε επίσημα από τον ιστότοπο του ΕΟΠΥΥ, ότι η 1/7/2013 θα είναι η ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής  ηλεκτρονικής υποβολής των λογαριασμών (e-ΔΑΠΥ) για τις μονάδες κλειστής περίθαλψης. Η σχετική διαδικασία υποβολής θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονική αποστολή αρχείου στον ιστότοπο του ΕΟΠΥΥ, που σημαίνει ότι όλες οι νοσηλευτικές μονάδες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με ειδικό λογισμικό που θα παρέχει αυτή την δυνατότητα. Επίσης οι νοσηλευτικές μονάδες εντός των επομένων μηνών θα υποχρεωθούν να υποβάλουν αναδρομικά από 1/1/2012 ηλεκτρονικά με την  παραπάνω διαδικασία  (e-ΔΑΠΥ) όλους τους λογαριασμούς στον ΕΟΠΥΥ για να ξεκινήσει η εκκαθάριση για το υπόλοιπο 10% προς εξόφληση.

Από τις 10/6/2013 θα ξεκινήσει πιλοτικά το σχετικό πρόγραμμα με την αναδρομική υποβολή του μηνός Ιανουαρίου 2013 στο οποίο η εταιρεία μας επιλέγει να συμμετάσχει με δύο πελάτες της και συγκεκριμένα τις ιδιωτικές κλινικές  «MEDITERRANEO HOSPITAL» και «ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ».

Επίσης ανακοινώθηκε ότι από τις 1/6/2013 θα ξεκινήσει η υποχρεωτική εφαρμογή του «ηλεκτρονικού εισιτηρίου – εξιτηρίου»  όπου πλέον μέσω WEB οφείλουν οι νοσηλευτικές μονάδες να αναγγέλλουν άμεσα τις εισόδους και εξόδους των ασθενών και τους αντίστοιχους κωδικούς που θα αποστέλλει το σύστημα του ΕΟΠΥΥ να καταχωρούν υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία του e-ΔΑΠΥ. Ενώ από 17/5/2013 ξεκινάει να δέχεται το σύστημα του ΕΟΠΥΥ τα στοιχεία δυναμικότητας των νοσηλευτικών μονάδων, βάσει της άδειας λειτουργίας των, τα οποία πρέπει να έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά απ’ αυτές το αργότερο μέχρι 31/5/2013.  

Pat.H.I.S. Mobile App

Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη της νέας Web εφαρμογής PaT.H.I.S. Mobile πουipadm.jpg στοχεύει στον απομακρυσμένο έλεγχο του Ιατρικού Φακέλου και Ιστορικού Ασθενών και η οποία είναι συμβατή με Tablet PCs και Smartphones παρέχοντας έτσι την δυνατότητα στους συνεργάτες ιατρούς να έχουν πλήρη ενημέρωση για την πορεία των ασθενών τους ανά πάσα στιγμή από οπουδήποτε.

Περισσότερα.... 

ΕΟΠΥΥ

Η σύμβση παροχής νοσοκομειακής περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τις Ιδιωτικές Κλινικές προβλέπει και τα ακόλουθα:

1. Την μηνιαία υποβολή των λογαριασμών κ.ά. σε ηλεκτρονική μορφή που αποτελεί προϋπόθεση για την εξόφληση εντός 60 ημερών.

2. Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των παρεχομένων υπηρεσιών.

3. Εντός έτους από την έναρξη της σύμβασης, προσκόμιση πιστοποιητικού ποιότητας.